კომპანია SANSO
მისამართი: თბილისი, ბოჭორმის ქ. 50/18, 21-ე სართული
ტელ: 2 47 11 14 მობ:  579 29 22 29